Mình có người nhà cho 200 euro mà mình chưa đi đổi ngoại tệ bao giờ. Mình không biết nên đổi ngoại tệ ở đâu? Các bạn tư vấn giúp mình với !