Mình mạn phép mở cửa nhà mới nhé, có thể là ngày chưa như mong muốn nhưng chúng ta là những người bản lĩnh...Hãy chấp nhận mọi việc như vốn nó thế!Chúc cho tất cả chúng ta đều bình tĩnh, sáng suốt để vượt qua những thử thách đến với sự thành công!