Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên không thể nuôi thêm cháu nữa có gia đình nào cần nhận về nuôi gọi vào số 0398490100 thật sự tôi không muốn bỏ cháu đi vì hiện nay vợ tôi đang mang thai được 3 tháng tuổi rồi