Đổi quà từ điểm thưởng 10.1 mail về rồi nay 21.1 không thấy gì lun 


Gửi mail lại báo k có địa chỉ 😅😅


có bạn nào liên hệ được BTC không hay có bạn nào giống mình hông ạ .!! 

hình ảnh