e hiện đang mang thai tháng thứ 8 dự kiến sinh vào cuối tháng 8 này một bé trai rất khỏe mạnh nhưng vì có rất nhiều lý do mà e không thể nuôi bé được và gia đình e k co' khả năng đễ nuôi be' ,  nên e  muốn tìm cho cháu một gia đình thật sự muốn nhận nuôi cháu để gửi con. ai muốn nhận nuôi cháu xin liên lạc vơi' e qa sdt 0902188418