Em sinh xong hơi mập một chút, muốn mạc đồ tơ tằm cho mát mà lại mềm mại. các mẹ biết ở đâu co hàng đẹp mách em với!