Hu hu các mẹ ơi, mùa hè rùi đi tắm biển thật thích mà cái lưng em bị thâm mụn sợ quá, tự ti không dám mặc đồ bơi. Mấy hôm nay đang tìm xem có mẫu đồ bơi nào mà che bớt khoảng lưng thâm mà tìm chưa ra? mẹ nào có kinh nghiệm trong việc này chỉ em với.