Các sản phẩm dành cho fan không thể bỏ qua:


- balo BTS #bt21: 220k


- vòng tay #BT21: 23k/c, trên 5c 19k/c, >15c 15k/c


- bút kèm strap #BLACK_PINK #BTS 14k/c, > 5c 13k/c, > 10c 9k/c


- #quạt #tay #BLACK_PINK 2 mặt 15K/c, > 5c 13k/c, >10c 9k/c


- #Sticker #BTS 4,5k/ tấm, trên 10 tấm 3,5k/t, trên 25 tấm 3k/t


- #photobook #BTS #Perona 80 trang 110k


Loading interface...