Em đang cần may chân váy. Ai biết hàng nào may đẹp, giá tốt ở trong khu vực quận Hoàn Kiếm thì chỉ cho em!