Có nhiều người hỏi rằng, làm cách nào để mở được nhiều trình duyệt Google, thêm nhiều người dùng và dữ liệu độc lập, thao tác này như thế nào? Ngoài ra, ngăn chặn liên kết tài khoản Amazon khi có nhiều tài khoản bằng cách nào?

  Trên thực tế, có rất nhiều sản phẩm trình duyệt dùng lõi Google, và có nhiều trình duyệt có thể chống liên kết tài khoản , có thể mở được nhiều tài khoản , sử dụng rất thuận tiện , tạo ra một số môi trường độc lập, tức là một số thiết bị độc lập, có thể ngăn chặn hiệu quả liên kết tài khoản và mở được nhiều tài khoản .

  Trình duyệt Hubstudio(http://www.hubstudio.com/) mà tôi sử dụng rất tốt , với nhiều chức năng mạnh mẽ, IP độc lập được tích hợp sẵn và tích hợp nhiều môi trường trình duyệt khác nhau. Đăng nhập vào tài khoản Google bằng trình duyệt Hubstudio thì rất thuận lợi. Dù có bao nhiêu tài khoản Google, miễn là bạn đăng nhập bằng trình duyệt Hubstudio, thì IP của mỗi tài khoản khác nhau, môi trường đăng nhập khác nhau, sẽ không gây ra liên kết tài khoản, dữ liệu độc lập với nhau nên cực kỳ an toàn.