Bông: Mẹ ơi, tại sao con tên Bông?


Mẹ: Vì khi mẹ Hằng sinh con thì con trắng như bông nên gọi con là Bông.


Bông: sao mẹ gọi anh Bống là Bống


Mẹ: vì ba Vinh muốn sau này anh Bống mũm mĩm như con cá bống.


Bông: cá bống là con gì hả mẹ?


Mẹ: (chỉ vào bộ đồ chơi câu cá và bảo Bông) cá bống là con cá giống như thế này này.


Bông: Mẹ điên à, đây mà là anh Bống.


Mẹ::Sick::Sick::Sick:


Từ ngày Bông đi lớp nên từ ngữ trở nên như vậy đấy các mẹ à, thật là....