Qua siêu âm, chúng ta có thể xác định tuổi thai. Từ tuổi thai sẽ dễ dàng tính được ngày dự sinh dựa vào sự phát triển trong 38 tuần của thai nhi. Siêu âm trong tam cá nguyệt thứ nhất là phương pháp tốt nhất để xác định tuổi thai, từ đó tính ra ngày dự sinh được chính xác hơn. Phương pháp này có độ chính xác cao hơn cả phương pháp tính ngày dự sinh dựa vào ngày đầu của chu kì kinh cuối, kể cả khi thai phụ nhớ chính xác ngày. Hiện nay các bác sĩ thường phối hợp cả hai phương pháp này để xác định ngày dự sinh một cách chính xác hơn.