Tháng bẩy âm lịch

Người ta thường nói tháng bẩy không tốt

minh dự sinh bé vào tháng tám dương - t7 âm


Có điều gì cần lưu Ý ,hay làm lễ cho các bé sinh vào tháng 7 âm k ạ