Mình mạn phép được mở nhà mới @};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-


Chúc các mẹ Dự sinh tháng 1/2013 mẹ tròn con vuông, mang bầu khỏe mạnh .


Ngày KKC của mình là 01/04. Hôm qua thử 2 vạch nét căng. Mình chưa đi siêu âm nhưng theo tính toán của mình thì sinh tầm 06/01/2013. Chào mời các mẹ vào đây 888 để học hỏi kinh nghiệm cho con khỏe nhất, thông minh nhất nào. ;;)


Sướng quá hí hí, đây là lần đầu tiên mình đc mở nhà mới :D