Mình dự sinh 2/9 năm 2014, mới có bé được 7 tuần thôi nhưng đã bắt đầu thấy sự khác biệt rõ rồi. Có mẹ nào cùng dự sinh tháng 9 thì chia sẻ với mình nhé