Hi cả nhà,


Tình hình là tìm mãi k thấy có nhà dự sinh tháng 12 nên tớ lập ra để các mẹ sinh Rắn vàng tháng 12 có nơi tụ tập và trao đổi kinh nghiệm nhé.


Chúc cả nhà mình 9 tháng 10 ngày vui vẻ, ăn ngon ngủ ngon và Rắn vàng trào đời mạnh khỏe, mẹ tròn con vuông!!!