Chào chị em, em họ mình đang mang thai cũng gần sinh rồi, nghe bảo là con đầu con so thường sinh sớm hơn ngày dự sinh đúng không mọi người. Hồi mình mang thai con đầu sinh đúng ngày nên cũng không biết lắm. Nếu thường sinh sớm vậy thì có biện pháp gì để sinh đúng ngày không mọi người. Để bé đủ ngày đủ tháng ra sau này đỡ yếu ấy