group mình lập topic này nhằm tư vấn miễn phí cho các bạn đang có vấn đề và thăc mắc về chiếc mũi của mình nha.. có thăc mắc gi group sẽ nhiệt tình chia sẻ với các bạn nèO:-);;)