Ao ước của em gần 30 năm nay là mong ước có đôi mắt 2 mí to tròn, long lanh. Khổ nỗi, cha mẹ sinh ra vốn thế, suốt từ ngày đi học đến giờ, toàn bị bạn bè chê là mắt ti hí. Đến cả về ra mắt nhà bạn trai cũng bị mẹ bạn trai chê là ti hí, không duyệt được. Hic..hic..


Em nghĩ, tính cách đâu phải do con mắt mà ra các chị nhỉ? Em đang nghĩ, không biết, em có nên đi làm mí Hàn Quốc, nhấn mí mắt cho mắt to lên, 2 mí rõ ràng.


Các chị cho em lời khuyên, em có nên đi nhấn mí không ạ?