Các mẹ các chị giúp em chị mụn đầu đen với. Có cách nào ai làm rồi mà hiệu quả khỏi chỉ em với. Thẩm mỹ viện hay gì gì đó cũng đc ạ. E cảm ơn.