Chuyện là tôi biết bạn gái tôi k thích tôi chở con gái trên xe, điều đó hiển nhiên là đúng vì có bồ rồi thì k được chở bất kì ng con gái nào nhma hôm nay tôi tình cờ đi về thì gặp con bạn trong hội của tôi, nó đi xe buýt về r bị xe buýt bỏ ngang trường thì tôi đi qua nó thấy và kêu tôi và nhờ tôi chở về sau khi chở về tôi liền báo cho bạn gái và rồi bị giận nt like r seen. Tôi có gthich rõ ràng r nhma vốn dĩ tính cô ấy cộc cằn nên đã giận tôi