Minh đã theo dõi wtt lâu rùi nhưng giờ mới có vấn đề cần tư vấn của các mẹ thông thái, tình yêu cuộc sống, suy nghĩ giữa vợ trình độ đại học và chồng chưa học hết cấp 2 có vấn đề gì không ah?