Ai có bạn bè hay đy qua tây ninh xin info 1 em rau đê ^^