Trước khi tôi tán, cô ấy 45 cân sau khi yêu 1 năm cô ấy 54 cân, tuy không béo lắm đâu nhưng mà càng ngày càng thấy tăng huhu