Ai trong chúng ta đã từng yêu thì sẽ có những lúc giận nhau, và nói lời chia tay. Nhưng rồi chúng ta lại quay lại, không thể dứt bỏ bao kỷ niệm của nhau. Dù có rào cản về khoảng cách, về gia đình, nói lời chia tay nhiều lần rồi nhưng cuối cùng 2 người vẫn bên nhau. Vẫn chờ đợi và hi vọng. Tình yêu của bạn đã phải trải qua bao lần chia tay như thế?