Các anh chị cho em cao kiến với ạ.Tại sao? loại trừ cái vụ " chăn rau " đi ạ.


C