Có c nào bị ny ctay và r lại quay về hp chưa ak? Share kih ngiệm giùm e vs. E vs a ctay đc gần thág r do a nói tc trog a h đã vơi bớt, tuy rằng vẫn muốn tiếp tục vs e nhưg a ngĩ là sẽ k có kq nên tốt nhất là dừng lại. E chấp nhận quyết địh đó của a và k làm phiền a nữa. Nhưg đến tận bh e vẫn chưa thể nguôi ngoai và vẫn nhớ thương a rất n nên muốn tìm cách để a quay lại. Các c giúp e vs