Em rất lười, không biết nấu ăn, ở dơ, học dỡ, điên điên, khùng khùng, chân không dài, gương mặt không xinh xắn nhưng được cái có duyên chút chút, không giỏi ăn nói, thẳng tính lại cái tật lì lợm hết chỗ nói thì liệu có ai chịu được con người như em không?!