Em mới hết kinh 4.ngày  qhe vs b trai dùng bao r về laij mua thuốc tránh thai uống sáng hôm sau lại uống và qhe tiep lan 2 sau 7ngay ra máu có bị sao k ạ