Mùa cưới! Nghe mà thấy sợ. Mỗi năm lại tăng thêm tính nghiêm trọng của nó. Hôm nay mẹ còn gọi điện hỏi xem địa chỉ thế nào để đi cắt duyên âm. Rồi đi đám cưới... ai cũng hỏi... bao giờ. Gọi điện cho bố... Sao không lo lấy chồng đi con???


:Crying::Crying::Crying::Crying::Crying::Crying::Crying::Crying::Crying::Crying::Crying::Crying:


:mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad: