fuji tớ xin phép mở cái top thật lòng V14 này!


Trong mùa thu


... mùa yêu đương


... mùa nhiều cảm xúc


... mùa lãng đãng


... mùa lơ ngơ


... mùa của nắng rộm vàng trên những tán lá


... mùa của cốm


... của bưởi


... của hoa sữa


... khiến người ta dễ thật lòng hơn


Và dễ thay đổi... để vươn tới những gì.... tốt đẹp hơn... hehe...


Mời các ấy!