Nhà cũ đầy rồi , mình mạo muội mở nhà mới nhá các bố các mẹ .


Nào thì cùng thật lòng nào :Rose::Rose::Rose::Rose::Rose: