Kiểu này là em lấy hết list danh sách bạn bè để làm mai chứ ko là ăn dưa bở :))))))

hình ảnh