Chúng em yêu nhau đã gần 9 năm, trong thời gian đó ko ít lần say nắng, choáng nắng... nhưng lần này dư âm của nó còn mới quá.Hai ngày trước dạm ngõ của em, vẫn còn say nắng. Dạm ngõ xong rồi vẫn chưa quên nắng... vẫn còn băn khoăn...Em đã gặp và nói chuyện với nắng của bạn em. Người đó cũng đang đứng trước 1 cuộc hôn nhân sau mối tình 5 năm. Người đó cũng khẳng định với em rằng bạn em chỉ là "nắng"Em phải làm gì để giúp bạn em vượt qua cơn say nắng này hả các mẹ? Em đã chờ đợi một kết cục tốt đẹp gần 9 năm trời nay rồi.Có phải lòng tự trọng của em ko bị tổn thương đâu???