Mối tình nào đi qua cũng để lại nhiều kỷ niệm. Có nhiều người cố quên mà không thể nào dứt bỏ ngay được. Vậy sao không cố nhớ? Cứ vùi mình trong nỗi nhớ, nhớ tất cả đi, để rồi bỗng sau một đêm tỉnh dậy, ta không còn thấy yêu một người như ngày hôm qua nữa. Khi ta lạnh nhạt với nỗi nhớ, nghĩa là ta đã hết yêu. :-)


Vậy khi chia tay rồi, bạn nhớ điều gì nhiều nhất?