bạn thân của người yêu e là con gái. phải làm sao đây ạ?