Liệu duyên số là có thật? ai rồi cũng sẽ tìm thấy mảnh ghép đúng dành cho mình?


Thời gian cứ trôi, nhìn lại con đường đã đi qua, giật mình vì nó nhanh quá, không ai níu giữ được thời gian, phía trước thì mơ hồ, liệu trên con đường ấy vẫn còn ai đó đứng đợi...?


Dù bước chân m vẫn chậm như thế..