Cho mình hỏi hai đứa thì ở xa,ny thì chặn hủy kết bạn như thế mình nên làm gì?Im lặng hay tìm cách giải quyết,im lặng thì mình sợ chấm dứt họ im lặng mình cũng thế luôn,tìm cách giải quyết thì sợ ngta biết mình yêu họ nhiều rồi lại đâm ra thờ ơ,lạnh nhạt.

Mong các bạn và chuyên gia cho lời khuyên.