VẪN BIẾT RẰNG CHẲNG THỂ CÓ KIẾP SAU.

Vẫn biết rằng chẳng thể có kiếp sau


Nhưng họ vẫn dối nhau câu hò hẹn


Tình yêu kia chẳng mấy ai đong đếm


Nên đâu màng toan tính chuyện thiệt hơn.

Bởi lỡ duyên nên đôi lứa ưu phiền


Đành an ủi... ước nguyền sang kiếp khác


Chẳng tin nhưng vẫn vờ như kẻ ngốc


Dẫu biết rằng đâu thể hẹn kiếp sau...

Những kẻ yêu không đến được với nhau


Thường hẹn hứa tô đậm mầu chung thuỷ


Nhưng phận số mấy ai không dâu bể


Canh Mạnh Bà... đâu dễ chối từ đâu.

Ước chi ta có được phép nhiệm mầu


Cho đôi lứa yêu nhau không dang dở


Câu nguyện ước chẳng bao giờ để lỡ


Lời tỏ tình không bỏ ngỏ... sầu đau...

Có bao người từng tha thiết yêu nhau


Mà duyên nợ được bạc đầu chung bước


Để họ không phải ngậm ngùi hẹn ước


Kiếp sau mình xây được mộng phù vân...

Nguồn: Copy

hình ảnh