Cuộc sống khó khăn nhất là trog thời kỳ đại nạn mọi thứ đều chắc trở và áp lực.từ mọi phía cái j cũng khó khăn chẳng biết mk có thể bình tâm mà trụ vững đến khi nào nữa.ông trời sao tôi chỉ muốn mọi thứ bình yên nhưng sao đời tôi nhiều sóng gió đến vậy.cần một lời khuyên chân thành để tìm đừng ra khỏi bóng tối.nhiều khi chán đời muốn buông xuôi tất cả nhưng nghĩ cũng sợ chết và cũng sợ mang tiếng xáu muôn đời. Kèm theo trách nhiệm cùng bao mong muốn giản dị chưa thục hiện dk để có thể sống bình thản giống như lứa tuổi cùng bạn bè.đêm về nỗi buồn vs nỗi thất vọng và nỗi lo lắng cho những khoản nợ nần áp lực từ đồng tiền lớn quá làm tâm k thể tĩnh lặng dk.giờ làm sao khi tiền lương k đủ để nộp lãi chứ chưa tính trả dk.và công việc thuận lời thì còn trụ dk một thời gian.cứ đà này chắc k biết sẽ trôi về đâu đaya