Mình lại buồn rồi. cảm giác đau quá. Cảm giác biết được mình chẳng còn là gì đối với người ta nữa hết. Sao mình ghét mình quá. Phải chi mình đừng có quá trẻ con, đừng quá tự cho mình là đúng, thì bây giờ đâu có như thế này.


Con bé ích kỉ trong người mình cứ gào thét lên, mình biết mình vẫn còn thương người đó lắm. Mình rất muốn lại được như những ngày xưa ấy, nhưng mình không biết làm thế để làm gì. Khi người ta không còn thương mình nữa, ở bên cạnh mình, cũng đâu có ý nghĩa gì đâu?