Cuộc sống mà k phải cứ cố đấm là dk ăn xôi. Thôi từ mai cố gắng khắc phục mọi thứ từ từ biết là sẽ gian nan vất và nhưng k còn cách nào khắc nếu cứ đâm đầu vào nhứng thứ k thể thành hiện thực cháp nhận thôi tôi ơi. Hy vọng mọi thứ tốt đẹp để tôi có thể vượt qua khó khăn này. Cơ hội đến với tôi nhưng tôi lại thờ ơ giờ phải đi từ con số âm. Cố gắng thôi cơ hội vẫn còn khắc phục khó khăn xong là sẽ ổn lại thôi tôi ơi cố lên nào ...