Bạn lưu tên người thân yêu nhất của mình anh ấy/chị ấy trong điện thoại là gì???


Là anh yêu/em yêu hay chồng yêu/vợ yêu


Hay chỉ đơn giản là 1 chữ A, 1 kí tự ...


Hay là một tên bất kỳ để hp khi tìm thấy ng mình yêu thương???


Hãy chia sẻ với mọi người nhé :Smiling::Smiling::Smiling: