Qua cửa sổ căn phòng của gia đình bạn hay văn phòng nơi bạn làm việc, bạn đang nghe (đang được hoặc đang phải nghe) những âm thanh gì của cuộc sống ngoài kia...


Mình thì đang nghe tiếng một vài chiếc xe chậm chậm chạy dưới đướng, tiếng một đoàn tầu từ phía xa xa...