Hiện nay mình thấy con gái có phong trào đi bơm ngực mạnh quá, nhiều trường hợp dẫn đến nguy hiểm đến sức khỏe bạn gái. Bản thân mình khi yêu không hề quan trọng vòng ngực của bạn gái như thế nào, có ít dùng ít, có nhiều dùng nhiều, dù vòng ngực của người ta thế nào thì tình yêu của mình cũng không bao giờ thay đổi. Nhưng mình thấy mấy cậu bạn của mình khi đi tán gái cứ xăm xoi những cô gái có vòng ngực đầy đặn thì mới theo đuổi, cứ cái phong trào như vậy rồi con gái phải đi bơm ngực và kết quả là nhiều cô phải chịu hậu quả về sức khỏe. Không biết các bạn nghĩ như thế nào?