Chả là mình làm việc giờ hành chánh, vợ chồng son thời gian rảnh quá nhiều nên muốn tìm việc gì đó làm thêm ở nhà. Chị em nào có việc gì giới thiệu mình với. :)