sợ mọi thứ bao gồm cả sợ nói sai, sợ bị mắng , sợ chưa giỏi lấy đâu đào tạo người khác, sợ đau, sợ yêu....ti tỉ những thứ dần dần ăn mòn vao sâu suy nghĩ của mình cảm thấy yếu đuối vô cùng.


biết là vậy mà sao ko chịu thay đổi, mình cũng thấy thất vọng về bản thân.


tôi phải làm sao bây giờ?