Em đang bầu bí, thời gian rảnh thì rất nhiều, giờ em muốn tìm công việc làm thêm thu nhâp khoảng 4-5 triệu một tháng


Em có khả năng làm: marketting online, quản trị webssitte, fanpage ,Seo web, thiết kế và viết bài, ngoài ra e tiếng anh của em cũng khá ok.


Mẹ nào có việc nào thì chỉ giúp em với nhé, ở nhà rảnh buồn quá...