Em sắp tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ anh. Em có bằng kế toán và bằng xuất nhập khẩu. Em có chút hiểu biết về tiếng nhất và máy tính. Anh chị cho em lời khuyên ra trường em nên xin ở vị trí nào là tốt nhất ạ cũng như lương cao ạ