hình ảnh
Yêu nhau mà không có tiền thì cạp đất mà ăn?
- ngọc trinh -